Opto Engineering® - 20 years Opto Engineering® - 20 years Opto Engineering. Our first 20 years →
Opto Engineering® - 20 years
主页 配件
CMWF 系列
概述
模型
下载
相关的
资源
发现更多
机械规格 兼容产品
产品型号 有效区域 夹紧直径 直径 高度 WI
(mm) (mm) (mm) (mm)
CMWF036 51 61 80 26 WI036
购买
CMWF048 65 75 94 29 WI048
购买
CMWF056 70 80 100 29 WI056
购买
CMWF064 90 100 120 29 WI064
购买
CMWF080 106 116 136 29 WI080
购买
CMWF096 133 143 163 29 WI096
购买

最后更新: 31 3月 2022

展开表格

技术文档

Product user guide
WI instructions