Opto Engineering® - 20 years Opto Engineering® - 20 years Opto Engineering. Our first 20 years →
Opto Engineering® - 20 years
主页 配件
CMLT 系列
概述
模型
下载
相关的
资源
发现更多
机械规格 兼容产品
产品型号 长度 宽度 高度 固定孔 支架数目 兼容照明器
(mm) (mm) (mm)
CMLTZPFL 30.0 12.0 40.0 2X Ø 3.20 2 LTBRDC series
购买
CMLT2QOG040 84.0 35.0 53.0 4X Ø 3.20 1 LT2QOG040-00-X-x-24V
购买
CMLT5WRG050-00-X 79.0 70.0 20.0 6X Ø 3.50, 2X M4 1 LT5WRG050-00-1-x-24V, LT5WRG050-00-1-IR850-24V
购买
CMLT5WRG070-00-X 110,5 100.0 20.0 6X Ø 3.50, 2X M4 1 LT5WRG070-00-1-x-24V, LT5WRG070-00-1-IR850-24V
购买
CMLT5WRG100-00-X 134,5 125.0 20.0 6X Ø 3.50, 2X M4 1 LT5WRG100-00-1-x-24V, LT5WRG100-00-1-IR850-24V
购买
CMLT5WRG150-00-X 200.0 190.0 25.0 7X Ø 3.50, 4X M4 1 LT5WRG150-00-1-x-24V, LT5WRG150-00-1-IR850-24V
购买
CMLT5WRG200-00-X 250.0 240.0 30.0 4X Ø 3.50, 3X Ø 5.50, 4X M5 1 LT5WRG200-00-1-x-24V, LT5WRG200-00-1-IR850-24V
购买
CMLT5WRG250-00-X 302.0 290.0 25.0 4X Ø 3.50, 3X Ø 6.50, 4X M6 1 LT5WRG250-00-1-x-24V, LT5WRG250-00-1-IR850-24V
购买
CMLT5WRG360-00-X 402.5 381.0 25.0 4X Ø 3.50, 3X Ø 6.50, 4X M6 1 LT4WRG360-00-1-x-24V
购买
CMLTJA-M6-01 51.0 27.0 51.0 3X Ø 6.50 2 LTBC series
购买
CMLTVA-M6-01 51.0 40.0 51.0 3X Ø 6.50 2 LTBC series (4 brackets required for LTBC114114-x, LTBC174174-x, LTBC234234-x)
购买
CMLTOA-M6-00 - 40.0 - 1X Ø 8.70 1 LTBC series (2 brackets required for LTBC114114-x, LTBC174174-x, LTBC234234-x)
购买

最后更新: 09 5月 2022

展开表格

技术文档

Product user guide